algemene voorwaarden

Inleiding
Deze Website Standaard Voorwaarden geschreven op deze webpagina beheren uw gebruik van onze website, recepten voor je dag toegankelijk op https://myappee.com.

Deze Voorwaarden zullen volledig en van toepassing zijn op uw gebruik van deze Website. Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen die hier zijn geschreven. U mag deze Website niet gebruiken indien u het niet eens bent met één van deze Algemene Voorwaarden van de Website.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten
Anders dan de inhoud waarvan u eigenaar bent, zijn recepten voor je dag en/of haar licentiegevers volgens deze Voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen die op deze Website staan. Onze Algemene Voorwaarden zijn gegenereerd op Terms And Conditions Template Generator.

U wordt een beperkte licentie verleend uitsluitend voor het bekijken van het materiaal op deze Website.

Beperkingen
U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

het publiceren van enig Website materiaal in enige andere media;
het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig Website materiaal;
het publiekelijk opvoeren en/of vertonen van enig Website materiaal;
het gebruik van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website
het gebruik van deze Website op een manier die invloed heeft op de toegang van gebruikers tot deze Website
het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of bedrijfsentiteit
zich in te laten met data mining, data harvesting, data extracting of enige andere gelijkaardige activiteit met betrekking tot deze Website;
het gebruik van deze Website om te adverteren of aan marketing te doen.
De toegang tot bepaalde delen van deze Website is voor u beperkt en recepten voor je dag kan de toegang tot bepaalde delen van deze Website voor u verder beperken, op elk gewenst moment, in absolute discretie. Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor deze Website zijn vertrouwelijk en u dient deze vertrouwelijkheid ook te handhaven.

Uw inhoud
In deze Algemene Voorwaarden van de Website wordt onder “Uw Content” verstaan alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u verkiest weer te geven op deze Website. Door Uw Content weer te geven, verleent u recepten voor je dag een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle mogelijke media.

Uw Content moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. recepten voor je dag behoudt zich het recht voor om Uw Content op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving van deze Website te verwijderen.

Geen garanties
Deze Website wordt geleverd “zoals het is,” met alle fouten, en recepten voor je dag geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of de materialen op deze Website. Ook mag niets op deze Website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zal recepten voor je dag, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract. recepten voor je dag, inclusief haar functionarissen, directeuren en werknemers, zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Vrijwaring
Hierbij vrijwaart u recepten voor je dag volledig van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van acties, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten.

Afwijking van de Voorwaarden
Het is recepten voor je dag toegestaan deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden op regelmatige basis herziet.

Opdracht
Het is de recepten voor je dag toegestaan om haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, over te dragen en uit te besteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen of uit te besteden.

Gehele overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen recepten voor je dag en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht & Jurisdictie
Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat nl, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats-en federale rechtbanken gevestigd in nl voor de beslechting van eventuele geschillen.